aktiviran


aktiviran
pp & adj activated, brought into action ltd. (-aktivirati)
* * *
• activated

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • on — on2 (izg. ȍn) prid. DEFINICIJA koji je u funkciji; aktiviran, uključen SINTAGMA on air (izg. on ȇr) radijsko emitiranje uživo, direktno u eter; on call poslovi (izg. on kȏl) bank. poslovi na rok; on demand (izg. on dimȅnd) na traženje, na zahtjev …   Hrvatski jezični portal

  • off — (izg. ȍf) prid. DEFINICIJA term. 1. koji nije aktiviran, izvan službe; isključen 2. koji je drugačiji od uobičajenog, normalnog, standardnog; osebujan 3. koji je izvan službenog dijela programa, rasprave, razgovora SINTAGMA offbeat (izg. offbȋt)… …   Hrvatski jezični portal